Cliëntenraad

Vierstroom helpt u om op de gemakkelijkste manier zelfstandig te blijven. Met persoonlijke aandacht voor uw behoeften en wensen. Daarom zijn we benieuwd hoe u de zorg en hulp thuis ervaart, en horen we graag uw mening over zelfstandig wonen en functioneren. De cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten binnen de organisatie. Het is een onafhankelijk orgaan dat het management van Vierstroom adviseert over de zorgverlening aan cliënten.

De cliëntenraad bestaat uit vrijwilligers die gevraagd, maar ook ongevraagd advies uitbrengen aan het management. Om goed contact te houden met cliënten legt de cliëntenraad jaarlijks zo’n 80 huisbezoeken af, waarbij cliënten worden gevraagd naar hun ervaringen en wensen op het gebied van zorg en hulp thuis. Ieder jaar leveren deze huisbezoeken weer veel waardevolle informatie op. Op basis hiervan gaan de cliëntenraadsleden in gesprek met het management en maken ze afspraken over de manier waarop verbetering kan worden bereikt. De cliëntenraad houdt altijd het belang van alle cliënten in het oog. Het gaat dus niet om individuele klachten of opmerkingen.

Contact met de cliëntenraad

Heeft u interesse in de cliëntenraad of wilt u nadere informatie? Neem dan gerust contact met onze ambtelijk secretaris Joyce Schenk op. Dat kan door een e-mail te sturen naar joyce.schenk@fundis.nl. Bellen kan ook via telefoonnummer 06-28287554.